Rytterparkens Grundejerforening

Følle Strand, Syddjurs Kommune

Sæsonen 2020


Så fik vi omsider sat badebroen op den 20. juni efter et par udskydelser pga. corona-restriktioner, og den bliver flittigt brugt. Få dage senere kunne også nyde et fint Sankt Hansbål med et passende antal gæster i små flokke på en flot aften.


Næste arrangement bliver generalforsamlingen, som afholdes lørdag den 25. juli kl. 15 i haven ved Ryttervej 3. Bestyrelsen sørger for lidt godt til ganen.


På grund af den usikre situation har festudvalget og bestyrelsen dog valgt at aflyse årets sommerfest, som ellers skulle have været afholdt samme aften.


Festudvalget er klar igen næste år, hvor vi forhåbentlig kan mødes uden bekymringer.Revideret kalender for 2020

  • Fredag den 19. juni: Badebro repareres
  • Lørdag den 20. juni kl. 10: Badebro sættes op
  • 7. juni og fremefter: Mulighed for at aflevere haveaffald til Skt. Hans-bål på bålpladsen
  • Tirsdag den 23. juni kl. 20: Skt. Hans-bål
  • Lørdag den 25. juli kl. 15: Generalforsamling. Sommerfesten er aflyst i år.
  • Lørdag den 26. september kl. 10: Badebro tages ind